Mądrzy Cyfrowi to pierwszy w Polsce innowacyjny program edukacji moralnej i społecznej uczniów połączonej z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Program realizuje Fundacja „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy z Google.org. Obecnie trwa rekrutacja szkół podstawowych i bibliotek do Programu. Zgłosiło się już ponad 300 placówek. W minionym tygodniu w Katowicach i Krakowie odbyły się konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów, którzy w okresie ferii zimowych będą prowadzić Program Mądrzy Cyfrowi w swoich placówkach.

Program Mądrzy Cyfrowi jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Nikt już dziś nie wyobraża sobie życia i pracy bez smartfonów czy internetu. Nowe technologie ułatwiają kontakty i pracę, oszczędzają czas, umożliwiają dostęp do informacji i miejsc nieosiągalnych osobiście. Ale są to tylko narzędzia. To my, użytkownicy, decydujemy, w jaki sposób i do czego je wykorzystać. I tu wkracza potrzeba posiadania wewnętrznego GPS-u, systemu zasad i cech charakteru, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji - mówiła Irena Koźmińska, prezes Fundacji, inaugurując Program.

Jak powiedział Jack Ma, założyciel i Prezes Grupy Alibaba na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos do 2030 roku roboty mogą zastąpić 800 mln miejsc pracy. Edukacja to obecnie duże wyzwanie. Nauczyciele muszą przestać uczyć wiedzy, musimy zacząć uczyć czegoś wyjątkowego, w czym maszyny nigdy nas nie dościgną. To są miękkie umiejętności: wartości, wiara, niezależne myślenie, praca zespołowa, troska o innych - dodał.

Treści merytoryczne Programu Mądrzy Cyfrowi zostały starannie opracowane przez specjalistów i są zgodne z podstawą programową (nauczanie wartości) oraz programem MEN "Aktywna Tablica" (nowe narzędzia cyfrowe). Materiał w formie kursu online, dostępny dla uczestników Programu na www.madrzycyfrowi.pl zawiera scenariusze zajęć dzień po dniu, samouczki wideo, zapisy wykładów i itp.

Trzeba tak konstruować pracę z młodzieżą, żeby było dużo okazji pobudzających do pozytywnego działania. Inspirować sytuacje, gdzie młodzi będą stymulować się nawzajem do działań społecznych, wykorzystując media i sieć do tradycyjnych rzeczy - do pomagania innym, do działań twórczych. Trzeba mieć zawsze pomysł bardziej pedagogiczny, gdzie media są naszym sługą, a nie stoją w centrum - powiedział prof. Jacek Pyżalski na spotkaniu z nauczycielami w czerwcu podczas konferencji inaugurującej program Mądrzy Cyfrowi.

Pięć dni zajęć - to nie jest dużo, a jednak w tym czasie młodzież będzie mieć okazję zetknąć się z metodą myślenia projektowego (design thinking) oraz pogłębić rozumienie wartości moralnych takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga cywilna, życzliwość, czy mądrość. Bazą do dyskusji o wartościach są opowiadania z książki "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach". Ponadto uczniowie poznają narzędzia cyfrowe dostępne online: Google Dokumenty, Canva, Kahoot, Google Forms, Thinglink, aby podczas kolejnych 6 tygodni samodzielnej pracy w zespołach przeprowadzić wybrany przez siebie projekt społeczny - dotyczący pozytywnej zmiany w szkole, w najbliższym otoczeniu, w swojej miejscowości - oraz przygotować jego prezentację. Jak powiedziała Małgorzata Rycharska, ekspertka z dziedziny projektowania usług cyfrowych i współautorka scenariuszy lekcji: Poziom odwagi, otwartości umysłu i autorefleksji wśród młodzieży jest ogromny. Chcemy, żeby przyszli i rozwiązywali problemy tego świata, trudne, złożone, przerastające nas dorosłych i trudne też dla nich. Kiedy uwierzą w swoją kreatywność, z użyciem odpowiednich narzędzi, które im pokażemy, będą w stanie zmieniać świat.

Program ma za zadanie skłonić młodych ludzi do refleksji i odpowiedzialnego działania na rzecz swojego otoczenia. Nadesłane projekty społeczne wezmą udział w konkursie, a najlepsze zostaną nagrodzone. Do wygrania pula nagród dla placówek o wartości 50 000 zł.

Nasze dzieci cyfrowe już są, a teraz będą mądre! - tak udział swoich uczniów w pilotażu Program podsumowała Bożena Będzińska-Wosik, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi: Wykorzystajmy do dobrych celów miłość nastolatków do smartfonów i tabletów. Dużo zależy od dorosłych, od wychowawców.

Zacytujmy też członka Rady Programowej dr Dominika Batorskiego - z ICM Uniwersytetu Warszawskiego, współautora raportu Diagnoza Społeczna 2015: Jakie są efekty korzystania z internetu i co naprawdę sieć zmienia w życiu ludzi zależy przede wszystkim od motywacji jakie mają i sposobu w jaki z niego korzystają. Dlatego też programy edukacyjne powinny w większym stopniu koncentrować się na budowaniu motywacji do korzystania z internetu i sieci w sposób mądry i użyteczny, taki, który rzeczywiście prowadzi do pozytywnych zmian w życiu użytkowników.

Połączenie obu aspektów edukowania młodych ludzi - w zakresie nowych, niezbędnych do codziennego funkcjonowania technologii, ale też kształtowania postaw i społecznej wrażliwości stanowi główne założenie programu MĄDRZY CYFROWI. Zapraszamy do jego realizacji, czekamy na zgłoszenia: www.madrzycyfrowi.pl

Kolejna konferencja poświęcona programowi odbędzie się w Warszawie, w poniedziałek 10.12. br. Zapisy do udziału w niej są przyjmowane pod adresem https://goo.gl/forms/EPqyFncvpkjmJRuX2.

Dla osób, które wolą obejrzeć szkolenie z domu, Fundacja przeprowadzi w najbliższym czasie bezpłatny webinar, podczas którego będzie można zadawać pytania prowadzącym. O terminie powiadomimy na stronie www.madrzycyfrowi.pl

(j.)