Polscy naukowcy i studenci będą mieli wkrótce od dyspozycji nową sieć komputerową, działającą z szybkością 20 gigabitów na sekundę. Taka przepustowość pozwala na przykład przesłać przez Internet film DVD w czasie krótszym niż jedna dziesiąta sekundy.

Taka sieć komputerowa pozwoli polskim naukowcom na branie udziału w międzynarodowych projektach badawczych. Należy ją traktować jako unikalne narzędzie badawcze. Taka sieć komputerowa pozwoli naszej infrastrukturze sieciowej zbliżyć się do tych ze Stanów zjednoczonych lub Japonii.

Nowoczesna sieć umożliwi naukowcom z Polski na szybkie zdobywanie danych niezbędnych do prac naukowych, z całego świata. Posłuchaj relacji Łukasza Wysockiego: