NASA ogłosiła największą w historii kolekcję nowo odkrytych planet pozasłonecznych. Poinformowała o tym, że w ciągu najnowszego etapu swej misji teleskop Keplera zauważył 1284 planety, których istnienie udało się już potem niezależnie potwierdzić. Wśród nich jest co najmniej 9 planet porównywalnych do Ziemi, które krążą w takiej odległości od swoich gwiazd, że potencjalnie mogłoby powstać na nich życie.

To oznacza, że liczba potwierdzonych planet pozasłonecznych odkrytych przez teleskop Keplera wzrosła ponad dwukrotnie - mówi szefowa misji Ellen Stofan z centrali NASA w Waszyngtonie. Daje nam to nadzieję, że gdzieś tam, w pobliżu gwiazdy podobnej do Słońca znajdziemy w końcu jakąś drugą Ziemię - dodaje.

W ubiegłym roku teleskop Keplera, rejestrujący na małym wycinku nieba efekty zmniejszenia jasności gwiazd, związane z przejściem planet przed ich tarczą (podobne, jak obserwowany w poniedziałek tranzyt Merkurego), wskazał aż 4302 potencjalne planety. Do tej pory, z pomocą innych metod potwierdzono tożsamość 1284 z nich. Dalsze 1327 to także prawdopodobne nowe planety, ale ich badania nie pokazały tego z wymaganą 99-procentową pewnością. 707 sygnałów pochodziło od innych obiektów astronomicznych, 989 planet zostało wcześniej potwierdzone innymi metodami. 

Do czasu misji Keplera nie wiedzieliśmy, czy planety pozasłoneczne są powszechne, czy to raczej rzadkość. teraz wiemy, ze jest ich prawdopodobnie jeszcze więcej, niż gwiazd - mówi Paul Hertz, szef Astrophysics Division. Ta wiedza pomoże nam tak projektować kolejne misje, by zbliżać się do odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy we Wszechświecie sami - podkreśla.

Jak pisze w najnowszym numerze czasopismo "The Astrophysical Journal" blisko 550 z nowych planet ma prawdopodobnie skalista strukturę, 9 z nich znajduje się w tak zwanych strefach zamieszkiwalnych swoich gwiazd. To oznacza, że temperatura na ich powierzchni powinna umożliwić istnienie tam wody w postaci ciekłej, koniecznego w naszym przekonaniu, choć nie wystarczającego warunku powstania życia. Najnowsze odkrycie sprawia, że liczebność ekskluzywnego klubu znanych nam takich planet powiększyła się do 21. W sumie liczba wszystkich znanych nam, potwierdzonych planet pozasłonecznych przekroczyła już 3200,  z czego 2325 odkrył właśnie teleskop Keplera.