„Pensojnat” to debiutancka powieść Piotra Pazińskiego, nagrodzona paszportem „Polityki”. Autor umieścił akcję prozy w domu wypoczynkowym w Otwocku. „Śródborowianka” była swoistą arką dla ostatnich ocalonych z Holocaustu.

Paziński snuje mityczną opowieść na kanwie swoich autentycznych przeżyć. Jako chłopiec razem z babcią spędzał w latach 70. ubiegłego wieku wakacje w „Śródborowiance” – miejscu szczególnym, w którym zatrzymał się czas.

„Śródborowianka jako dom żydowski ocalała, dlatego że rzeczywiście dość szybko została wykupiona przez różne organizacje żydowskie i przekazana na dom wypoczynkowy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Żydów - powiedział autor powieści dziennikarzowi RMF FM Bogdanowi Zalewskiemu. Posłuchaj rozmowy:

Piotr Paziński jest dziennikarzem, eseistą, krytykiem literackim i tłumaczem. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę „Labirynt i drzewo. Studia nad Ulissesem Jamesa Joyce’a”. Od 2000 r. jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Midrasz”.