Gratka dla wielbicieli malarstwa Pabla Picassa. Pastel "Wojna i pokój" autorstwa słynnego malarza zostanie w niedzielę zlicytowany w ramach aukcji "Bliźniemu swemu". Częściowy dochód ze sprzedaży dzieła trafi do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Łącznie na aukcji wystawionych zostanie prawie 300 prac ofiarowanych przez 268 artystów, a całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji "Bliźniemu swemu", która działa na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

"Wojna i pokój" zostanie zlicytowana w przerwie aukcji. Organizatorzy podkreślają, że chętni będą mogli wziąć w niej udział również przez telefon, nawet w trakcie licytacji innych dzieł. Jeśli jutro obraz nie osiągnie minimalnej kwoty, zostanie wystawiony ponownie na sprzedaż podczas kwietniowego otwarcia domu aukcyjnego w Rzeszowie. Cena wywoławcza dzieła to 400 tysięcy złotych. Jak podkreśla przedstawiciel Fundacji, Emil Jurkiewicz, obraz Picassa nigdy wcześniej nie pojawił się na aukcji charytatywnej w Polsce.

Wśród artystów, których prace zostaną zlicytowane w niedzielę, znaleźli się: Magdalena Abakanowicz, Gustaw Zemła, Rafał Olbiński. Zdzisław Beksiński, Józef Szajna oraz Franciszek Starowieyski. Wszystkie obrazy można było oglądać na wystawach w warszawskiej Zachęcie, a także we Wrocławiu, Koszalinie, Katowicach i na końcu w Rzeszowie.

Aukcja "Bliźniemu swemu" organizowana jest co dwa lata w Rzeszowie. Jej pierwsza edycja odbyła się w 1990 roku. Cały dochód ze sprzedaży dzieł sztuki przeznaczony jest na rzecz biednych i bezdomnych, którymi opiekuje się Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Podczas poprzedniej aukcji udało się zebrać ponad 600 tys. złotych.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta istnieje od 1981 roku. Prowadzi na terenie kraju 102 placówki (domy dla bezdomnych, hospicja, domy dziecka). Dziennie wydaje kilkadziesiąt tysięcy darmowych posiłków. Jednym ze sposobów zdobywania funduszy na działalność są aukcje charytatywne organizowane przez Fundację "Bliźniemu swemu".