Sąd we Fryburgu w niemieckiej Badeni-Wirtembergii ogłosił wyrok w sprawie zbiorowego gwałtu na 18-letniej kobiecie. Siedmiu sprawców otrzymało kary od 11 miesięcy do 5 i pół roku więzienia.

Przed sądem stanęło 11 mężczyzn, którzy w momencie popełnienia przestępstwa mieli od 18 do 30 lat. Większość z nich to mieszkający we Fryburgu i w jego okolicach syryjscy uchodźcy. Zgwałcona w 2018 roku kobieta uczestniczyła w postępowaniu jako oskarżycielka posiłkowa.

Poza skazanymi za gwałt, jednego z pozostałych oskarżonych uznano winnym seksualnej napaści z karą roku i dwóch miesięcy więzienia, a dwóch winnymi nieudzielenia pomocy ofierze z karami odpowiednio czterech miesięcy bezwzględnego i sześciu miesięcy orzeczonego w zawieszeniu pozbawienia wolności. Jeszcze jeden oskarżony, którego uniewinniono od zarzutu nieudzielenia pomocy, został skazany na 11 miesięcy więzienia za popełnione w innym czasie i miejscu naruszenie ustawy o środkach odurzających. Cała czwórka odpowiadała z wolnej stopy.

Najwyższą z orzeczonych kar otrzymał uznany przez sąd za głównego sprawcę 22-letni Majd H. Ofierze, która nie była osobą bliżej mu znaną, miał dosypać coś do napoju. Dziewczyna nie była w stanie się bronić - również dlatego, że wcześniej zażyła narkotyki, prawdopodobnie ecstasy.