Jakie nowe miejsca i obiekty zostaną dopisane do Listy Światowego Dziedzictwa? W Nowej Zelandii rozpoczęła się sesja komisji UNESCO, podczas której rozpatrzone zostaną podania o wciągnięcie na listę 44 nowych miejsc. Wśród nich są m.in. Wyspy Galapagos, londyńska Tower i budynek Opery w Sydney.

Lista Światowego Dziedzictwa to lista obiektów, które zostały objęte szczególną ochroną Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury ze względu na ich unikatową wartość historyczną bądź przyrodniczą. Lista obejmuje 830 obiektów w 138 krajach (dane z lipca 2006 r.). W sprawie wpisania danego obiektu na listę rozstrzyga coroczna konferencja UNESCO. Nominacje są zgłaszane przez poszczególne kraje.

UNESCO powstało 16 listopada 1945 r.