Eksperci UNESCO są przeciwni pracom budowlanym w rejonie Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Uznali jednak, że rozpoczęte przez Izrael prace budowlane i wykopaliskowe 50 metrów od meczetów nie zagrażają islamskim miejscom kultu.

Mimo to eksperci wezwali Izraelczyków do wstrzymania prac do czasu porozumienia w tej sprawie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Specjalny raport ekspertów UNESCO w tej sprawie ma dziś zostać przedstawiony dyrektorowi generalnemu tej agendy ONZ – Koichiro Matsuurze.

Rozpoczęte 7 lutego wykopaliska poprzedzają odbudowę pomostu, zniszczonego przez burzę śnieżną trzy lata temu. Według strony izraelskiej prace mają potrwać co najmniej 6 – 8 miesięcy.

To wywołało gwałtowne protesty wyznawców islamu. Doszło tam do poważnych zamieszek - muzułmanie zarzucili Izraelczykom, że prowadzone w pobliżu prace archeologiczne mogą zagrozić stojącemu na wzgórzu meczetowi Al Aqsa.

Na Wzgórzu Świątynnym znajdują się meczety Umara (zwany też Kopułą na Skale) i Al-Aksa. Ten ostatni jest trzecim po Mekce i Medynie najważniejszym sanktuarium islamu. Miejsce to jest bardzo ważne także dla Żydów - zanim powstały świątynie islamskie, znajdowały się tam dwie świątynie jerozolimskie.

Stare Miasto w Jerozolimie, w obrębie którego znajduje się Wzgórze Świątynne, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO i uznane za obiekt zagrożony.