Rzecznik Stolicy Apostolskiej ojciec Federico Lombardi uznał za słuszną decyzję arcybiskupa Stanisława Wielgusa o rezygnacji z urzędu metropolity warszawskiego.

"Postępowanie arcybiskupa Wielgusa w minionych latach reżimu komunistycznego poważnie naruszyło jego autorytet, także wobec wiernych, przez co niezależnie od jego pokornej i poruszającej prośby o przebaczenie, rezygnacja z urzędu arcybiskupa warszawskiego i jej przyjęcie przez papieża wydaje się odpowiednim rozwiązaniem" - napisano w oświadczeniu ojca Lombardiego.

Rzecznik Watykanu zaznaczył jednocześnie, że Wielgus prawdopodobnie nie jest ostatnim polskim kapłanem, którego atakuje się przy pomocy dokumentów tajnych służb minionego reżimu.