W Rosji rozpoczął się sezon balowy. Nie chodzi jednak o zwykłe bale - w Moskwie poloneza i kadryla odtańczyli uczący się w wojskowych szkołach kadeci. Balom przyświeca oczywiście cel – patriotyczne wychowanie.

Niektórzy twierdzą, że to zbawi od złych nawyków, od stania z rękami w kieszeniach i żucia gumy. Zgodnie potwierdzają to też kadeci: Człowiek musi być wszechstronnie rozwinięty a tańce są czarujące. Tyle, że z dziewczynami nie tańczy się łatwo - dodają.

Kadeci przed balem ćwiczą, ale tylko w męskim gronie. Dlatego obawy mają też i panie, że zostaną podeptane albo zemdleją w wrażenia.

Ta bale jak z innej epoki to także swoisty konkurs. Od lat o palmę pierwszeństwa najpiękniejszego balu rywalizuj Moskwa i Petersburg.