​Prezydent Rosji Władimir Putin chce złożyć w Dumie Państwowej rewolucyjny projekt nowej ustawy o rosyjskim obywatelstwie. Daje ona możliwość stania się Rosjaninem potężnej grupie osób.

Z procedury uproszczonego nabycia obywatelstwa będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy byłego Związku Radzieckiego i ich dzieci - tę grupę w projekcie nazywa się "rodakami". To miliony ludzi mieszkające w byłych sowieckich republikach, chociażby na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji.

Oprócz nich ułatwienia w otrzymaniu obywatelstwa mieliby uzyskać ci, których bliscy krewni mieszkają w Rosji.

Uproszczona procedura dotyczy też potomków tych, którzy na stałe mieszkali w Imperium Rosyjskim lub ZSRR, ale w granicach dzisiejszej Federacji.

Poszerzono także krąg osób, których można uznać za rosyjskich obywateli - o tych, którzy byli obywatelami ZSRR i do 1992 roku mieszkali w Rosji, bądź się tam urodzili. Jednocześnie fakt posiadania przez nich innego obywatelstwa nie może być powodem odmowy uznania ich za Rosjan.

W projekcie przewidziana jest także szybsza procedura pozbawiania nabytego obywatelstwa. Chodzi o osoby, które popełniły np. przestępstwa terrorystyczne, narkotykowe lub "przeciwko państwu". 

Opracowanie: