Palestyńskie bojówki dokonały w nocy nowego wyłomu na granicy Strefy Gazy z Egiptem. Jak podaje agencja Associated Press, popierani przez Hamas bojownicy buldożerami wjechali na linię graniczną, niszcząc kolejny fragment umocnień i tym samym rzucając nowe wyzwanie egipskim siłom bezpieczeństwa.

Siły te w piątek wycofały się z granicy między Egiptem a Strefą Gazy, rezygnując z podejmowania dalszych prób powstrzymania lawiny ludzi napływającej z palestyńskiej strony przez nowe wyłomy w murze granicznym.

Po ustanowieniu przez Izrael 17 stycznia blokady Strefy Gazy, tysiące Palestyńczyków (mówi się o ponad 200 tys.) wtargnęły w środę na terytorium Egiptu przez przejście wybite w murze

granicznym przez zamaskowanych mężczyzn i zaczęło wykupywać w Rafah i okolicy wszystko, co było w sklepach.