Z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności prezydent USA Barack Obama wystosował list do uczestników uroczystego zjazdu związku w Gdyni:

Z radością przyłączam się do wszystkich, którzy świętują 30-lecie powstania Solidarności. Trzydzieści lat temu w Stoczni Gdańskiej odważni mężczyźni i kobiety wywalczyli sobie prawo do strajku i utworzenia niezależnych związków zawodowych. Zwycięstwo i wysiłek takich osób jak Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz oraz Jacek Kuroń przyczyniły się do narodzin Solidarności - związku zawodowego, który szybko stał się ruchem masowym. Ruchem, który zainicjował pokojowe, demokratyczne przemiany w Polsce, posłużył jako inspiracja w Europie Środkowej i na całym świecie.

Organizując ruch solidarnościowy, naród polski przypomniał nam o potędze jednostki, która jest w stanie kształtować swoje przeznaczenie. W obliczu tyranii i uciemiężenia robotnicy wybrali wolność i demokrację, dzięki czemu zmienili własne państwo i bieg historii.

Dziś Polska jest wolna. Jest dumnym członkiem Unii Europejskiej i NATO. Zajęła należne sobie miejsce we wspólnocie demokratycznych państw, działających na rzecz wolności i ludzkiej godności na całym świecie. Stany Zjednoczone i Polskę, sojuszników, łączą poważne zobowiązania wzajemne wynikające z członkostwa w NATO.

Stoimy ramię w ramię, gotowi stawiać czoła globalnym wyzwaniom, takim jak nasze wysiłki na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i dostatku w Afganistanie. Naród polski wielokrotnie dawał wyraz przywiązania do idei wolności, szerząc demokrację i bezpieczeństwo na świecie.

Przy okazji obchodów 30. rocznicy powstania Solidarności pamiętamy o wizji, poświęceniu i walce odważnych mężczyzn i kobiet, którzy ryzykowali wszytko, by przeciwstawić się uciskowi. Obecnie są na świecie ludzie żyjący w tyranii, których prawa nie są respektowane. Ruch solidarnościowy jest źródłem inspiracji w walce o wolność dla wszystkich obywateli świata. Wspólnie ponówmy zobowiązanie, by światło wolności paliło się jasnym płomieniem dla tych, którzy obecnie żyją w ciemnościach tyranii.

W imieniu narodu amerykańskiego składam wszystkim najlepsze życzenia z okazji tej ważnej rocznicy.

Barack Obama