Powodzie, burze, czy susze, stanowiące konsekwencję globalnych zmian klimatycznych, zagrażają coraz większej liczbie ludzi - podkreślają międzynarodowe organizacje pomocowe na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej w Bonn.

Tylko w roku 2008 w rezultacie zmian klimatycznych około 20 milionów ludzi straciło dach nad głową - wskazywano. Nowy układ uwzględniać ten "wymiar humanitarny" - żądały organizacje pomocowe, w tym także agendy ONZ.

Na konferencji w Bonn zwracano uwagę, że liczba ludzi dotkniętych klęskami żywiołowymi znacznie wzrosła w minionym dziesięcioleciu - średnio do 211 milionów rocznie. Wskazywano na prognozy, mówiące o znacznym wpływie zmian klimatycznych także na migrację. Uczestnicy konferencji podkreślali konieczność łagodzenia związanych z tym ludzkich cierpień.