Malta i Cypr dostały ostateczną zgodę na wejście od 1 stycznia 2008 r. do strefy euro. Podejmując tę decyzję, unijni ministrowie finansów ustalili ostateczne kursy wymiany ich walut w stosunku do euro. Na Cyprze funt będzie wymieniony po kursie 0,585274 euro, zaś maltańska lira - 0,4293 euro.

Malta i Cypr to kolejne kraje z grupy nowych państw członkowskich, które przyjmą wspólną walutę. Od początku 2007 roku w strefie euro jest Słowenia. Od stycznia przyszłego roku strefa euro będzie w sumie liczyć 15 państw Unii Europejskiej.

Komisja Europejska uznała, że Malta i Cypr, które podobnie jak Polska weszły do UE w 2004 r., spełniają kryteria traktatu z Maastricht, które określają warunki przyjęcia wspólnej waluty. Wydana we wtorek zgoda to ostatni etap długiej procedury zatwierdzania kandydatów do strefy euro.

Kolejnym najbardziej prawdopodobnym kandydatem do strefy euro jest Słowacja, która może przyjąć wspólną walutę już w 2009 r.