Siedmiu kluczników – prezydent Czech, premier, przewodniczący obu izb parlamentu, burmistrz Pragi, praski arcybiskup i dziekan kapituły katedralnej św. Wita otworzyło skarbczyk w katedrze św. Wita i wyjęło klejnoty koronne. Będą wystawione na praskim Zamku.

Klejnoty koronacyjne - wykonana w 1346 roku na polecenie Karola IV Luksemburskiego na jego koronację na czeskiego monarchę korona św. Wacława oraz nowsze od niej berło, jabłko, skórzane puzdra służące do przechowywania skarbów, poduszka pod koronę i płaszcz koronacyjny z dodatkami - stanowią symbol czeskiej państwowości. Przechowywane są w skarbczyku sąsiadującym z kaplicą św. Wacława w praskiej katedrze św. Wita.

Skarby te niezwykle rzadko są wyjmowane ze skarbczyka i prezentowane publicznie. Po raz ostatni klejnoty koronacyjne prezentowano od 15 do 29 maja 2016 roku w Sali Władysławowskiej Zamku Praskiego upamiętniając w ten sposób 700. rocznicę urodzin cesarza Karola IV (zarazem króla czeskiego Karola I). Obejrzało je wtedy ponad 40 tys. osób; by móc podziwiać klejnoty chętni musieli spędzić w kolejce nawet do sześciu godzin.

Obecnie organizatorzy spodziewają się równie wielkiego zainteresowania.

Kamienie szlachetne są pieczołowicie czyszczone przez jubilera Jirzego Beldę, który opowiadał słuchaczom czeskiego radia z jakim pietyzmem pochyla się nad każdym skarbem.

Tym razem klejnoty koronne zostaną zaprezentowane na specjalnych szklanych pulpitach. Obok min. berła, jabłka i płaszcza na wystawie będzie można także obejrzeć pochodzącą z X wieku zbroję św. Wacława.

Pokaz klejnotów koronnych odbywa się między pierwszą a drugą rundą wyborów prezydenckich, w której o reelekcję ubiega się Milosz Zeman. Agencja CTK przypomniała sytuację z 2013 roku, gdy podczas wyjmowania klejnotów ze skarbczyka prezydent był - jak pisze agencja - "widocznie niedysponowany".

Obecny pokaz klejnotów na Zamku w Pradze zorganizowany jest przede wszystkim dla upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Czechosłowacji i 25 rocznicy powstania niezależnej Republiki Czeskiej - pisze CTK. 

(j.)