W orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek odnotował z zadowoleniem rosnącą obecność kobiet w Kościele. Zauważył, że często potrafią one w bardziej właściwy sposób zrozumieć problemy ludzi i na nie odpowiedzieć.

W orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek odnotował z zadowoleniem rosnącą obecność kobiet w Kościele. Zauważył, że często potrafią one w bardziej właściwy sposób zrozumieć problemy ludzi i na nie odpowiedzieć.
Papież Franciszek wśród wiernych na Placu św. Piotra /ANGELO CARCONI /PAP/EPA

W rozpowszechnionym przez Watykan orędziu papież napisał: Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii i głoszenie go w każdym zakątku Ziemi.

Podkreślił, że Kościół czerpie styl swego posłannictwa z miłosiernej miłości, "żyje nią i ukazuje ją narodom w pełnym szacunku dialogu ze wszystkimi kulturami i przekonaniami religijnymi".

Wymownym znakiem macierzyńskiej miłości Boga jest znaczna i rosnąca obecność w świecie misyjnym obok mężczyzn także kobiet. Kobiety, osoby świeckie i konsekrowane, a dzisiaj także niemało rodzin, realizują swoje powołanie misyjne w różnych formach: od bezpośredniego głoszenia Ewangelii do służby charytatywnej - zauważył Franciszek.

Zdaniem papieża, kobiety często rozumieją problemy ludzi w bardziej właściwy sposób i "potrafią stawić im czoło w sposób odpowiedni, a czasami całkiem nowy: troszcząc się o życie, zwracając większą uwagę na osoby niż na struktury oraz angażując wszelkie zasoby ludzkie i duchowe w budowanie harmonii, relacji, pokoju, solidarności, dialogu, współpracy i braterstwa". Dotyczy to - jak wyjaśnił Franciszek - "zarówno dziedziny relacji międzyludzkich, jak i szerszej - życia społecznego i kulturalnego, a zwłaszcza opieki nad ubogimi".

Papież wyraził przekonanie, że wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, a jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmie się pod uwagę to, "jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie".

Zwrócił uwagę na szczególne doświadczenie misjonarzy, którzy wiedzą, że "Ewangelia przebaczenia i miłosierdzia może przynieść radość i pojednanie, sprawiedliwość i pokój".

Papież odnotował, że w tym roku przypada 90. rocznica Światowego Dnia Misyjnego, promowanego przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i zatwierdzonego przez papieża Piusa XI w 1926 roku.

Przypomniał zalecenia swych poprzedników, by na rzecz tego Dzieła przeznaczone były wszelkie ofiary, jakie zbiorą każda diecezja, parafia, wspólnota zakonna, stowarzyszenia i ruchy kościelne z całego świata, by pomóc potrzebującym wspólnotom chrześcijańskim i umocnić głoszenie Ewangelii.

Nie zamykajmy serca w naszych partykularnych troskach, ale poszerzajmy je na perspektywy całej ludzkości - zaapelował Franciszek.

(edbie)