Studenci uniwersytetu w Oxfordzie mogą starać się o pożyczkę na studia. Pieniądze zaczyna się zwracać dopiero po ukończeniu nauki i uzyskaniu zarobków powyżej 21 tys fontów rocznie. Wyższa uczelnia ma także wysokie stypendia.

Studiując w Oxfordzie, podobnie jak w przypadku innych uczelni, można się starać o dodatkowe pieniądze na utrzymanie. Taka możliwość pojawia wtedy, kiedy rodzice studenta zarabiają łącznie poniżej 22 tysięcy funtów rocznie. Stypendium w Oksfordzie wynosi 1000 funtów w pierwszym roku i po 500 w kolejnych dwóch latach nauki.

Ponadto uniwersytet oferuje stypendia dla studentów konkretnych kierunków. Tu kryteria są jednak bardzo indywidualne. Na przykład studenci kierunków menadżerskich mogą się o nie starać, jeśli zamierzają w przyszłości szukać rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.

Kwestia akademików nie jest jednoznacznie rozwiązana. Uniwersytet w Oxfordzie składa się z wielu samodzielnych domów studenckich. Niektóre z nich oferują zakwaterowanie, inne nie. Istnieje również opcja podreperowania swojego budżetu pracą. Oficjalnie jednak nie można pracować więcej niż 15 godzin w tygodniu i trzeba prosić swojego opiekuna o pozwolenie.