Depresja bardziej wpływa na nasz stan zdrowia, niż wiele przewlekłych chorób - twierdzą eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Ich badania wskazują, że negatywne skutki dla zdrowia są przy chronicznej depresji poważniejsze niż w przypadku reumatyzmu, astmy, czy cukrzycy.

Te wnioski to wynik analizy ankiet blisko ćwierć miliona osób z 60 krajów, które odpowiadały na pytania związane z ich samopoczuciem i oceniały własny stan zdrowia. Okazało się, że właśnie depresja, która dotknęła nieco ponad 3 procent badanych jest najtrudniejsza do zniesienia. Osoby cierpiące z jej powodu najniżej oceniały jakość swojego życia. Jeszcze gorzej było, gdy depresja towarzyszyła jakiejś przewlekłej chorobie.

W artykule na łamach czasopisma "Lancet" naukowcy podkreślają, że lekarze powinni zwrócić większą uwagę na stan psychiczny swoich pacjentów. Prawdopodobnie właśnie brak właściwej opieki medycznej sprawia, że ludzie oceniają wpływ depresji na swoje życie tak poważnie. W przypadku innych przewlekłych chorób wyższą jakość życia zapewnia lepszy dostęp do leków i nowoczesnych metod terapii.