Prace nad zniesieniem wiz dla Polaków udających się do Kanady zostaną przyśpieszone – takie deklaracje usłyszał w Ottawie Radosław Sikorski. Kanadyjski minister dyplomacji Maxim Bernier zapewnił, że jest zwolennikiem szybkiego zniesienia wiz dla obywateli Polski.

Jak powiedział rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Paszkowski, wszystko jest na dobrej drodze, aby wizy dla Polaków mogły zostać wkrótce zniesione. Zaznaczył jednak, że konkretny termin nie został jeszcze określony, ponieważ do rozstrzygnięcia pozostają pewne kwestie proceduralne.

Kanada utrzymuje wizy dla Polaków m.in. z powodu znacznego odsetka osób pozostających w Kanadzie po jej wygaśnięciu. Rocznie ponad 25 tys. Polaków otrzymuje zezwolenie na pobyt w tym kraju.

Pod koniec października Kanada zniosła wizy dla obywateli Czech i Łotwy. Kanadyjskie ministerstwo ds. obywatelstwa i imigracji informowało wówczas, że bada po kolei możliwości zniesienia wiz wobec pozostałych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej - Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii, Węgier i Słowacji.

Wizy kanadyjskie są przedmiotem sporu z Komisją Europejską. We wrześniu ubiegłego roku KE ostrzegła Kanadę, że powinna znieść wizy dla wszystkich krajów unijnych, w przeciwnym razie na zasadzie wzajemności grożą jej "odpowiednie kroki" ze strony UE.