Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas powiedział, że jest zdecydowany polecieć 2 września do Waszyngtonu na rozmowy z Izraelem. "Zrobię to nawet, jeśli istnieje 1 proc. szans osiągnięcia pokoju" - dodał.

Mahmud Abbas powiedział również, że podjął tę decyzję, mimo iż wywołuje ona sprzeciw palestyńskiej ulicy. Jako główną przyczynę tego sprzeciwu palestyński prezydent wskazał fakt, że Stany Zjednoczone nie uzależniły dialogu od zobowiązania się Izraela do niewznawiania budowy żydowskich osiedli na okupowanych palestyńskich terytoriach Zachodniego Brzegu. Tymczasem my, Palestyńczycy nie mamy możliwości narzucenia nikomu wstępnych warunków (rozmów) i żadna ze stron nie ma prawa ich narzucania przed podjęciem bezpośrednich negocjacji - dodał.

Dotąd Palestyńczycy uzależniali rozpoczęcie bezpośrednich rozmów z Izraelem od zaprzestania przez to państwo budowy żydowskich osiedli na ziemiach palestyńskich. Teoretycznie nie wycofali się z tego warunku, ale nie stanowi on, przynajmniej oficjalnie, części formuły podjęcia negocjacji zaproponowanej przez Waszyngton.

Media w Jerozolimie podawały jednak w ostatnich dniach, że Stany Zjednoczone zażądały od Izraela, aby nie zgotował "niespodzianki" w postaci wznowienia budowy osiedli, którą zamrożono 9 miesięcy temu.

To "zamrożenie" budownictwa żydowskiego na okupowanych terytoriach palestyńskich miało trwać tylko do 26 września.

Abbas w liście skierowanym w końcu ubiegłego tygodnia do Kwartetu Madryckiego (ONZ, UE, USA i Rosja) zapowiedział, że jeśli Izrael przystąpi do dalszego kolonizowania ziem okupowanych, Palestyńczycy wycofają się z rozmów.