Ziobryści rozważają podjęcie prac nad projektem ustawy obniżającej polską składkę do unijnego budżetu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Ma to być forma retorsji wobec Komisji Europejskiej.

Jak pisze "DGP", 22 lutego Trybunał Konstytucyjny ma odnieść się do wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Domaga się on zbadania m.in., czy możliwość nakładania przez TSUE kar na Polskę ze niezastosowania się do orzeczonego środka tymczasowego jest zgodna z art. 2, art. 4 i art. 90 ust. 1 Konstytucji RP.

Jeśli trybunał orzeknie po naszej myśli, będzie to dla nas pretekst do przygotowania podstawy prawnej, najpewniej w formie ustawy, na mocy której Polska obniży wysokość składki do budżetu UE - powiedział "DGP" polityk Solidarnej Polski.

Dziennik podaje, że w tej kwestii jest poważna różnica zdań w rządzie. Jeden z rozmówców gazety zwrócił uwagę, że tego rodzaju ustawa oznaczałaby uchybienie obowiązkom członkowskim i złamanie zobowiązań międzynarodowych przez niewywiązywanie się z zapisów traktatów ratyfikowanych przez Polskę.

Uderzyłaby w wiarygodność Polski nie tylko w stosunkach z Unią, ale w ogóle w polityce zagranicznej - zauważył.

"DGP" podaje, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej sprawy nie komentuje i odsyła do Centrum Informacyjnego Rządu. Do zamknięcia poniedziałkowego wydania "DGP" również stamtąd nie otrzymała żadnego stanowiska.