Dla prawie 6 mln uczniów zaczynają się wakacje. 360 tys. dzieci, które ukończyły pierwszą klasę szkoły podstawowej odebrało dziś swoje pierwsze świadectwa szkolne. Do września z lekcjami może też pożegnać się 650 tys. nauczycieli.

Matura z matematyki, sześciolatki w szkole i obowiązkowy drugi język obcy w gimnazjum. To najważniejsze tegoroczne szkolne zmiany. Od pierwszego września, w przedszkolach, w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w pierwszych klasach gimnazjów zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa nauczania. Skorzystały na niej jednak przede wszystkim wydawnictwa, które drukowały nowe, drogie podręczniki.

We wrześniu obok siedmiolatków w szkolnych ławkach zasiadły sześciolatki. Z nowym rokiem szkolnym w gimnazjach pojawiła się również obowiązkowa nauka drugiego języka obcego. Z kolei tegoroczni maturzyści po latach przerwy na egzaminie dojrzałości zmierzyli się z matematyką.