Posłowie z komisji śledczej badającej okoliczności śmierci Barbary Blidy przyznają, że do końca wykorzystają czas udzielony im na przygotowanie poprawek do przedstawionego w połowie czerwca projektu raportu końcowego. Poprawki muszą być złożone do 12 lipca.

Projekt raportu liczący prawie 260 stron przygotował i przedstawił na posiedzeniu komisji 14 czerwca jej przewodniczący Ryszard Kalisz (SLD). Ostatnie posiedzenie komisji i głosowanie nad poprawkami zaplanowano na 19 lipca. W projekcie postuluje się m.in., aby b. premier Jarosław Kaczyński i b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpowiadali przed Trybunałem Stanu, zarzuty karne powinni zaś usłyszeć b. szef ABW Bogdan Święczkowski i wiceszef Agencji Grzegorz Ocieczek.

Kalisz poinformował, że na razie do sekretariatu komisji nie wpłynęły żadne gotowe poprawki od posłów. Dodał, że sam nie zamierza już modyfikować przedstawionego projektu raportu.

Najwięcej poprawek do projektu raportu planują złożyć posłowie PiS: Wojciech Szarama i Anna Zalewska. Już wcześniej oceniali, że wnioski projektu raportu komisji są skandaliczne i nieoparte na faktach. Za tydzień złożymy poprawki do większości punktów projektu raportu, zarówno jeśli chodzi o część dotyczącą ustaleń faktycznych, jak i wniosków, bo wnioski w projekcie są absurdalne - powiedział Szarama.