Jest śledztwo w sprawie niegospodarności w Centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej Policji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Postępowanie wszczęła warszawska prokuratura po zawiadomieniu komendanta głównego. Szef policji twierdzi, że były i obecny szef CUL swoimi działaniami wyrządzili szkody sięgające 14,2 mln złotych.

Chodzi o okres od 3 listopada zeszłego roku do maja tego roku. Są podejrzenia, że prowadzili działalność gospodarczą centrum wbrew zasadom racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego. Grozi za to nawet 10 lat więzienia.

CUL nie zostanie zlikwidowane

W ubiegłym roku CUL przyniosło ponad 10 mln strat. Jak zapewnił jednak wczoraj zastępca komendanta głównego policji Wojciech Olbryś, nie zostanie zlikwidowane. Olbryś, który sprawuje nadzór nad CUL, przedstawił program naprawczy, który zakłada m.in. spłacenie części kredytu bankowego oraz pozyskanie nowego, co ma pozwolić na uzyskanie płynności finansowej. Rozszerzona ma być także działalność remontowo-inwestycyjna centrum. W zasobach CUL są zbędne nieruchomości. Za zgodą MSW i MSP chcemy się zwrócić o umożliwienie sprzedaży tego zbędnego majątku - powiedział zastępca komendanta.

Po analizie i dyskusji na temat przyszłości tego centrum nie została podjęta decyzja o jego likwidacji. Takiego planu na najbliższy czas nie ma - zapewnił z kolei wiceszef MSW Marcin Jabłoński. Poinformował też, że resort przeprowadzi kompleksową kontrolę w CUL. Przygotowywany jest szczegółowy program kontroli, która niebawem się rozpocznie - powiedział. 

Centrum przeszło już przez kilka kontroli

W 2012 roku w centrum przeprowadzono trzy postępowania kontrolne. W maju media donosiły, że przeprowadzony przez KGP audyt wykazał liczne nieprawidłowości i nieudolność kierownictwa. Chodzi m.in. o przyjęcie błędnych założeń podczas planowania budżetu - niedoszacowanie kosztów stałych, np. zużycia materiałów i energii, i przeszacowanie przychodów stacji naprawy pojazdów.

W połowie maja MSW zwróciło się do komendanta głównego policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego o wyjaśnienia w sprawie działalności CUL oraz zobowiązało go do przedstawienia planu działań dotyczących przyszłości tej jednostki.

Na początku czerwca na stanowisko dyrektora Centrum Usług Logistycznych Policji powołany został Tomasz Kowalczyk. Zastąpił on odwołanego Jana Chojnowskiego. Odbyło się także spotkanie kierownictwa KGP z szefami ośrodków wchodzących w skład CUL, podczas którego przedstawiono program naprawczy centrum. Komendant główny zdecydował także o przekazaniu sprawy do prokuratury.