Stanisław Dobrzański, były minister obrony, w stanie wojennym dobrowolnie donosił SB na opozycję. Takie informacje zawarte są w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej - informuje tygodnik Wprost. Według tych źródeł, Dobrzański donosił na swoich przełożonych, podwładnych i kolegów z ówczesnego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

W zamian przyjmował od Służby Bezpieczeństwa drogie alkohole. Dobrzański był ministrem w lewicowych rządach Oleksego i Cimoszewicza. Obecnie jest kandydatem PSL na stanowisko szefa Urzędu Regulacji Energetyki.

W IPN zachowały się dokumenty z początku lat 80. Dobrzański był wtedy zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej. Instytucja ta była rozpracowywana przez bezpiekę m.in. z inicjatywy samego Dobrzańskiego. Został on zarejestrowany pod numerem 38165 jako kontakt operacyjny Równy.