Po opuszczeniu Betlejem wojsko izraelskie ma wycofać się z dalszych czterech miast Zachodniego Brzegu: Kalkilii, Jerycha, Tulkaremu i Ramallah - podała telewizja izraelska. Jest to wynik rozmów między izraelskimi władzami wojskowymi a władzami Autonomii Palestyńskiej.

W czasie rozmów palestyński minister obrony Mohamed Dahlan zapewnił stronę izraelską, że z miast, z których wycofa ona swe wojska, nie będą inicjowane nowe ataki przeciwko Izraelowi.

Porozumiano się także w sprawie wyjazdu Jasera Arafata z Ramallah, stolicy administracyjnej terytoriów palestyńskich na Zachodnim Brzegu, na grób zmarłej w tych dniach siostry do Strefy Gazy. Według informacji izraelskiej telewizji publicznej, Izrael zagwarantuje Arafatowi prawo powrotu do Ramallah, podczas gdy poprzednio przywódca palestyński, opuszczając swoją siedzibę, ryzykował,

że nie zostanie tam ponownie wpuszczony.

Gdyby doszło do wycofania wojska izraelskiego z Ramallah, byłby to ważny krok naprzód w wypełnianiu planu pokojowego – tzw. mapy drogowej, którą już kilkakrotnie uznawaną za niemożliwą zrealizowania.

22:55