"Szóstkę" skreśliła jedna osoba! Rekordowa nagroda - ponad 16,5 miliona złotych - padła w Katowicach. Szczęśliwe liczby to: 13, 16, 21, 27, 29, 34.

Wczorajsza wygrana jest naj­wyż­szą, jaka kie­dy­kol­wiek padła w stolicy Górnego Śląska. Poprzedni rekord - ponad 10 milionów złotych - odnotowano w maju 2009 roku. Teraz - nowy milioner - odwiedził punkt przy ul. Uni­wer­sy­tec­kiej 13. Wybrał tak zwany system - wytypował więcej niż sześć liczb. W związku z tym znacz­nie zwięk­szył szanse na wygraną. Okazało się, że szczęśliwe liczby to: 13, 16, 21, 27, 29, 34.

Lista Lot­to­mi­lio­ne­rów, czyli osób, które w Lotto i Lotto Plus wygrały co naj­mniej milion zło­tych, liczy od czwartku 1027 pozy­cji. Dołączyły do niej także dwie osoby, które zgarnęły po milionie złotych - we Włocławku i Rabce-Zdroju. W pierwszym z wymienionych miast gracz odwiedził punkt przy ul. Toruń­skiej 33. Włocławek ma już pięciu milionerów. Najwyższa wygrana - ponad 5 milionów złotych - padła w 2007 roku.

Natomiast w Rabce-Zdroju szczęśliwiec odwiedził punkt przy ul. Podha­lań­skiej 2 B. Kupił tu pięć zakła­dów na chybił trafił za 20 zł. Jeden z nich okazał się zwycięski.

(es)