Marszałek Sejmu Marek Jurek złożył w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie weksli Samoobrony. Zrobił tak, ponieważ Andrzej Lepper nie ogłosił, że weksle podpisane przez kandydatów jego partii są nieważne.