W Sejmie wczoraj debatowano nad wetem prezydenta do ustawy reprywatyzacyjnej. Dyskusja nie należała do porywających. Za utrzymaniem sprzeciwu prezydenta są kluby SLD i PSL. Za odrzuceniem – AWS, SKL i Unia Wolności. A już dzisiaj Sejm będzie głosował prezydenckie weto do tej ustawy.

Niesprawiedliwa i Polski na nią nie stać - tak o reprywatyzacyji mówi prezydent Aleksander Kwaśniewski. „Ustawa reprywatyzacyjna narusza konstytucyjny nakaz ochrony Rzeczypospolitej Polskiej” – oznajmiła szefowa Kancelarii Jolanta Szymanek – Deresz, czym bardzo zdenerwowała posła AWS Tomasza Wójcika, zwolennika reprywatyzacji. "Gdy Związek Radziecki ustanawiał w Polsce władzę komunistyczną, robił to oczywiście w interesie Polski i Polaków" – ironizował poseł AWS. Marcin Libicki z AWS przekonywał dziś posłów, że weto należy odrzucić. "To co nami kierowało to przede wszystkim racje moralne, chęć likwidacji skutków komunizmu" - mówił Libicki. Bogdan Pęk z PSL mówił, że jednak ta ustawa nie naprawia wszystkich krzywd. Wtórował mu Wiesław Kaczmarek z SLD - "Skarb państwa nie dysponuje żadną nadwyżką majątkową". Z tym argumentem nie godził się Jan Wyrowiński z Unii Wolności. Jego zdaniem, reprywatyzacja będzie kosztowała dużo mniej, niż przegrane procesy sądowe, wytoczone przez byłych właścicieli w razie odrzucenia ustawy. Sejmowej debacie przysłuchiwała się reporterka RMF FM Beata Grabarczyk:

Wygląda więc na to, że reprywatyzacja - przynajmniej na razie - nie będzie w Polsce przeprowadzona. Tym samym będziemy ostatnim, prócz Albanii, krajem postkomunistycznym, który w żaden sposób nie zadośćuczynił tym, którzy stracili swoje majątki.

Foto RMF FM

04:20