Sejm przegłosował dziś zmiany w kodeksie pracy, zgodnie z którymi 1 z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic. Posłowie odrzucili też pomysł, aby wydłużyć urlop do 37 miesięcy.

Ustawa przyjęta dziś przez Sejm dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Po jej wejściu w życie, jeden z 36 miesięcy urlopu będzie musiał obowiązkowo zostać wykorzystany przez drugiego rodzica (ojca, jeśli z większej części urlopu korzysta matka lub matkę, jeśli na urlopie przebywa ojciec). W przeciwnym razie urlop będzie skrócony o miesiąc.

Obecnie pracownik zatrudniony co najmniej przez sześć miesięcy ma prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czterech lat. W tym czasie objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego. Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że liczba osób korzystających z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego systematycznie spada.