W Koninie zakończyła się renowacja unikatowego słupa milowego z 1151 r. Ten najstarszy w Polsce znak drogowy wyznaczał kiedyś połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy. Prace renowacyjne pochłonęły około 34 tys. zł. i zostały sfinansowane przez samorząd.

Słup wymagał renowacji, ponieważ coraz bardziej zarastał mchem. Sprzyjał temu brak światła powodowany przez rosnące wokół drzewa i krzewy. 2,5-metrowy słup stoi teraz na cokole, przez co jest lepiej wyeksponowany. W ramach jego odnowienia uporządkowano także okalający go teren.