Ponad 100 posłów nie złożyło jeszcze oświadczeń majątkowych za ubiegły rok. Parlamentarzyści muszą je składać razem z PIT-ami do 30 kwietnia, a więc do dziś.

Reporter RMF FM Tomasz Skory ustalił, że do przedwczoraj swoje oświadczenia majątkowe złożyło 249 parlamentarzystów, wczoraj było ich już 335. Reszta powinna dotrzeć dziś i w kolejnych dniach, także pocztą.

Poseł, który nie złoży albo nie wyśle oświadczenia przed północą, traci prawo do uposażenia. To 9 892,30 zł brutto miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Do oświadczenia dołączają kopię rocznego zeznania podatkowego.

Oświadczenia składane są w dwóch egzemplarzach odpowiednio do marszałka Sejmu lub Senatu.

W ubiegłym roku oświadczeń majątkowych nie złożyło w terminie pięcioro posłów m.in. Leszek Miller (SLD) oraz Lidia Staroń (PO).

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia posiadanych przez nich nieruchomości.

Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 6 lat.