Około 530 tys. szóstoklasistów rozwiązywało dziś test kompetencji. W ciągu godziny uczniowie musieli odpowiedzieć na 24 pytania, które sprawdzały ich umiejętności czytania, pisania oraz rozumienie tekstu. Test kompetencyjny ma wykazywać ewentualne braki w edukacji.

Test kompetencji nie ma wpływu ani na promocję ucznia, ani na przyjęcie go do gimnazjum, chyba że dziecko będzie chciało się uczyć w gimnazjum poza swoim rejonem zamieszkania.

Z Grażyną Czupalią-Tomaszewską - dyrektorką Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu - rozmawiał Maciej Sas:

Nie należą jednak do rzadkości przypadki, gdy dziecko w ogóle nie kontynuuje nauki po podstawówce. Na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich 3 lat obowiązku szkolnego nie dopełniło prawie 450 rodzin.

Dyrektor szkoły ma obowiązek odszukać ucznia ze swojego rejonu, zwrócić się do rodziców z upomnieniem, czy z zapytaniem, dlaczego dziecko nie uczęszcza do szkoły. Następnie rozpoczynają się procedury egzekucyjne, które prowadzą do tego, że rodzic, którego dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego, może być pociągnięty do odpowiedzialności - tłumaczy dolnośląski wicekuratorem oświaty.