Przedstawiciele największych organizacji akademickich podpisali dzisiaj "Deklarację antynarkotykową", w której zobowiązali się do wspólnej akcji na rzecz uczynienia z uczelni wyższych miejsc wolnych od środków odurzających.

Statystki alarmują: 30 procent studentów systematycznie pali marihuanę a około 11 procent sięga po amfetaminę. I właśnie te wyniki skłoniły Barbarę Labudę do namówienia organizacji studenckich by zjednoczyły się w walce z narkotykami. „Postanawiamy współdziałać na rzecz realizacji programu Uczelnie wolne od narkotyków”. Program ten ma elementy poważne, na przykład poszerzenie programów studiów prawniczych i medycznych o kwestie walki z przestępczością narkotykową czy rozpoznawanie uzależnień, ale też mniej poważne – na przykład happeningi i konkursy plastyczne.

23:15