Przyznanie 100 tys. zł dotacji celowej na prace związane z likwidacją skutków pożaru katedry w Sosnowcu przegłosowali radni sejmiku województwa śląskiego. Pieniądze te zostały wcześniej zarezerwowane w budżecie województwa.

W zabytkowej katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w nocy z 28 na 29 października wybuchł pożar. Nad nawą główną, prezbiterium i transeptem niemal w całości spaliła się więźba dachowa. Uszkodzona została też część polichromii autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Największe ubytki odnotowano na skrzyżowaniu naw, głównie - w scenie koronacji Matki Boskiej.

Radni śląskiego sejmiku zdecydowali, by wesprzeć katedrę dotacją celową w wys. 100 tys. zł. Wobec wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej, tak kościoła jak i wyposażenia jego wnętrz, konieczna jest natychmiastowa realizacja prac zmierzających do likwidacji skutków pożaru i powstrzymania dalszej degradacji i zniszczenia zabytkowych elementów - napisano w uzasadnieniu do uchwały.

Parafię wesprze też samorząd Sosnowca. W ubiegłym tygodniu radni wprowadzili uchwałą zmiany w trybie przyznawania środków na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Decyzją radnych parafia otrzyma z budżetu miasta 300 tys. zł, które będzie można wydać m.in. na konserwację i zakup materiałów budowlanych - poinformował rzecznik urzędu Rafał Łysy.

Kilka dni temu zakończyły się w katedrze prace przy tymczasowym zadaszeniu. Na drewnianym szkielecie położono plandeki, które mają chronić obiekt przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto wewnątrz świątyni - jak informuje na swojej stronie internetowej parafia - w miejscu, gdzie "odpada malatura Tetmajera", zostało zbudowane drewniane rusztowanie, które pozwoli przystąpić ekspertom do prac zabezpieczających przy polichromii.

Proboszcz parafii ks. Jan Gaik powiedział, że polichromia wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich. Niestety ciągle odpadają jakieś fragmenty polichromii. Rusztowanie jest gotowe, teraz musimy wyłonić firmę, która zabezpieczy malowidła - powiedział ks. Gaik i zaznaczył, że wszystkie odpadające elementy są pieczołowicie zbierane i przechowywane.

Według proboszcza w tym tygodniu powinien być również gotowy projekt nowego dachu.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu została wybudowana w latach 1893-1899, według projektu Karola Kozłowskiego. Budowla o cechach neoromańskich wzniesiona została jako trójnawowa bazylika z transeptem i wydłużonym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Znana jest m.in. ze względu na unikatowe malowidła wykonane przez Włodzimierza Tetmajera (sceny figuralne) i Henryka Uziembłę (motywy ornamentalne). Na uwagę zasługuje m.in. neomanierystyczny ołtarz główny (kopia krakowskiego ołtarza z kościoła Bożego Ciała) z obrazem Wniebowzięcia NMP namalowanym przez Tetmajera, neoromańska ambona, neobarokowe ołtarze boczne, a także witraże wykonane w latach 1932-1938 według projektu Jana Bukowskiego.

Decyzją papieża Jana Pawła II, po utworzeniu 25 marca 1992 r. diecezji sosnowieckiej, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu został podniesiony do godności Katedry Biskupa Sosnowieckiego.

(pj)