Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku; 36 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Public. Jednocześnie 52 proc. respondentów jest zdania, że gospodarka rozwija się.

Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku; 36 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Public. Jednocześnie 52 proc. respondentów jest zdania, że gospodarka rozwija się.
Zdj. ilustracyjne /PAP/Leszek Szymański /PAP

O tym, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, przekonana jest nieco ponad połowa społeczeństwa (51 proc.). Przeciwną opinię wyraził co trzeci ankietowany (36 proc.), a 13 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat. Odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, a o 1 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku.

Co z tą gospodarką?

Zdaniem niespełna dwóch piątych Polaków (37 proc.) gospodarka znajduje się w kryzysie. Przy czym jedna trzecia (30 proc.) ankietowanych uważa, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki.

Nieco ponad połowa badanych (52 proc) uważa, że polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 47 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój, a 5 proc. badanych jest przekonanych o dynamicznym rozwoju.

Będzie lepiej czy gorzej?

39 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia Polaków nie zmienią się. Nieco ponad jedna trzecia (34 proc.) osób jest nastawiona optymistycznie i wierzy, że warunki materialne poprawią się. Zdecydowanie mniejszy odsetek badanych (21 proc.) zakłada pesymistyczny scenariusz i uważa, że nastąpi pogorszenie.

Kantar Public przeprowadził badanie między 6 a 11 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1067-osobowej próbie mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

(mn)