Wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, największe poparcie - 38 proc. - uzyskało Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem. Koalicja Obywatelska otrzymała 27 proc. poparcia, Lewica - 10 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 7 proc., a Konfederacja 6 proc. - wynika z sondażu Kantar.


W porównaniu do sondażu z października, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) zmniejszyło się o jeden punkt proc. Notowania Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) pozostają bez zmian.

Poparcie dla Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) zadeklarowało w listopadzie o 4 punkty proc. mniej ankietowanych niż w październiku. Notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego (wraz z Kukiz'15) pozostały bez zmian. Poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość (m.in. partii KORWiN i Ruchu Narodowego) w listopadzie spadło o 1 punkt proc.

12 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali udział w wyborach nie potrafiło powiedzieć, na kogo oddaliby głos - to o 6 punktów proc. więcej niż w październiku.

Ile osób chce wziąć udział w wyborach?

Chęć udziału w wyborach zadeklarowało łącznie 66 proc. ankietowanych; 32 proc. z nich wyraziło zdecydowanie w tej kwestii. Łącznie 26 proc. badanych zadeklarowało, że nie weźmie udziału w głosowaniu.

Grupa osób deklarujących udział w wyborach zwiększyła się w listopadzie o 1 punkt proc., a odsetek tych niezamierzających głosować zmniejszył się o 1 punkt proc. W najnowszym sondażu 8 proc. ankietowanych nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Sondaż został przeprowadzony przez Kantar w dniach 15-20 listopada w reprezentatywnej grupie 972 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat; preferencje partyjne badano w grupie 641 osób deklarujących udział w wyborach.