Unia Europejska ma zamiar wprowadzić zakaz używania ekstremistycznych symboli, takich jak swastyka czy sierp i młot. Z tego ostatniego zakazu na pewno nie będzie zadowolona Austria.

Swastyka w tym kraju jest już od dawna zakazana, ale Republika Austriacka, jako jedyne państwo w Unii, ma w herbie państwowym właśnie sierp i młot. Dopóki Austria była monarchią czarny orzeł w herbie miał dwie głowy – po jednej dla Austrii i Węgier, a w szponach trzymał berło i cesarskie jabłko.

Kiedy po pierwszej wojnie kraj stał się republiką, zabrano orłowi jedną głowę, a w szpony włożono sierp i młot na znak, że w kraju odtąd rządzi lud pracujący miast i wsi. I teraz będzie kłopot – narzędzia ze szponów nie jest tak trudno wyjąć, ale co włożyć w zamian?