Siedem komitetów wyborczych zgłosiło już swoje powstanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Wśród nich są komitety Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości, PJN, Ruchu Palikota, Prawicy Rzeczypospolitej oraz Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, złożenie zawiadomienia do PKW o utworzenie komitetu wyborczego musi być dokonane w terminie do 50 dnia przed dniem wyborów, czyli do 20 sierpnia. W związku z tym, że termin ten wypada w sobotę, zgodnie z Kodeksem wyborczym, zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej do 22 sierpnia.