Dyspozytorzy medyczni, którzy decydują o wysłaniu bądź nie karetki do pacjenta, opracowali nowe ulepszone zestawy pytań, jakie będą zadawać osobom wzywającym pomocy. Dzięki nim ma być mniej przypadków odmowy wysłania ambulansu, które kończą się śmiercią chorego lub poszkodowanego w wypadku.

O tym, czy dyspozytor medyczny wyśle karetkę, decydować będą odpowiedzi na cztery pytania. Przede wszystkim przytomny-nieprzytomny, co się stało, jaka jest lokalizacja i dokładny numer telefonu - żeby mieć kontakt, gdyby doszło do zerwania się połączenia, żeby dyspozytor mógł oddzwonić do osoby, która wzywała pomocy - wyjaśniał w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Grzybem Robert Gałązkowski, przewodniczący zespołu opracowującego procedury i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jeżeli po czterech pierwszych pytaniach pojawi się stan bezpośredniego zagrożenia życia, karetka wyjeżdża, a dyspozytor kontynuuje rozmowę. Może poradzić, co zrobić - dodała Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. Mniej błędów - taki cel przyświecał nam przy opracowywaniu tych procedur. Robili to dyspozytorzy, którzy na co dzień pracują w dyspozytorniach w całej Polsce, więc mam nadzieję, że będą dobre i będą służyły bezpiecznej pracy dyspozytorów, czyli właśnie uniknięciu błędów - podkreśliła.

Gałązkowski uściślił, że opracowany dokument obejmuje m.in. wezwanie do dziecka, wypadek komunikacyjny i zdarzenie masowe. Szczegółowo opisana jest również procedura odmowy wysłania karetki.

Dyspozytor pracuje w warunkach ogromnego stresu, obciążenia psychicznego. Stworzone pytania w ramach tych procedur mają za zadanie na każdym etapie zbierania wywiadu dyspozytorskiego wspomagać dyspozytora w prowadzeniu tego wywiadu, żeby nie pominął jakiegokolwiek istotnego elementu, który może mieć wpływ na ostateczne decyzje przez niego podejmowane - podkreślił również Gałązkowski.

Procedury, których opracowywanie trwało kilka miesięcy, zyskały już akceptację Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Od stycznia ruszą szkolenia dla dyspozytorów medycznych na temat tego, jak korzystać z przygotowanych procedur.