Według źródeł „Rzeczpospolitej” szefostwo partii rządzącej ustaliło nowy plan wygaszania politycznej wojny o Trybunał Konstytucyjny - czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika. "Zakłada on szybkie prace nad ustawą, która ureguluje część kwestii związanych z funkcjonowaniem TK, i rozpoczęcie prac nad następnymi, już całościowymi regulacjami" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".

Według źródeł „Rzeczpospolitej” szefostwo partii rządzącej ustaliło nowy plan wygaszania politycznej wojny o Trybunał Konstytucyjny - czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika. "Zakłada on szybkie prace nad ustawą, która ureguluje część kwestii związanych z funkcjonowaniem TK, i rozpoczęcie prac nad następnymi, już całościowymi regulacjami" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".
Prezes TK Andrzej Rzepliński /PAP/Tomasz Gzell /PAP

Co znajduje się w najnowszym projekcie Prawa i Sprawiedliwości? "Pozostają zapisy o rozstrzyganiu o najważniejszych kwestiach większością dwóch trzecich głosów i rozpatrywaniu spraw według kolejności wpływu, ale tym razem z pewnymi wyjątkami. Dzięki nim TK mógłby ocenić nową ustawę. I nawet gdyby część zapisów zakwestionował, to pozostałe by obowiązywały. Wówczas rząd mógłby opublikować wyrok z 9 marca" - tłumaczy "Rzeczpospolita". Jak podkreśla, w ten sposób zniknąłby jeden z dwóch najważniejszych punktów spornych w wojnie o TK, na który powoływała się też Bruksela, wydając swą opinię. Co ważne, zażegnano by też niebezpieczeństwo dualizmu prawnego.

We wtorkowej "Rzeczpospolitej" także;

- Rugi francuskie

- Cios w unię energetyczną

(MN)