Żołnierze zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych, którzy dobrowolnie poddali się weryfikacji, będą mieli otwartą drogę do służby, niezależnie od tego czy komisja weryfikacyjna wyda stanowisko w ich sprawie. Taki projekt zmian w przepisach przyjął rząd.

W przypadku tych wojskowych brak stanowiska komisji nie będzie miał wpływu na ich mianowanie, wyznaczanie lub zatrudnianie w służbie kontrwywiadu, czy wywiadu wojskowego.

WSI przestały istnieć 30 września 2006 r. Nieprawidłowości służb opisano w ujawnionym w 2007 r. przez prezydenta raporcie z weryfikacji WSI. Na podstawie raportu wszczęto kilka nowych śledztw w sprawie przestępstw WSI. Toczy się też kilkanaście procesów wytaczanych za raport MON lub Antoniemu Macierewiczowi, ówczesnemu szefowi Komisji Weryfikacyjnej, przez osoby w nim wymienione. Prokuratura prowadzi zaś śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przy tworzeniu raportu.