Tysiąc byłych funkcjonariuszy WSI czeka na decyzję, czy będą mogli pracować w nowych specsłużbach. Szef komisji weryfikacyjnej Jan Olszewski twierdzi, że nie zdąży zakończyć pracy w wyznaczonym wcześniej terminie, czyli do końca czerwca.

Komisja pracuje wolno, ponieważ jak tłumaczy Olszewski, 250 decyzji, które zostały wydane w ciągu ostatniego miesiąca, wydano w warunkach „ograniczonych możliwości działania”. Ciągle nie mamy włączonego systemu teleinformatycznego - dodaje Olszewski:

Wcześniej komisja nie pracowała przez trzy miesiące z powodu konfliktu Olszewskiego z Grzegorzem Reszką - pełniącym do niedawna obowiązki szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.