Pomimo gigantycznych kolejek po wpis rząd nie sprywatyzuje ksiąg wieczystych – informuje „Gazeta Prawna”. Resort sprawiedliwości obawia się bowiem, że prywatyzacja położy kres rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Prowadziłaby do zatracenia podstawowych zasad obowiązujących w systemie ksiąg.

Tymczasem prywatyzację ksiąg wieczystych proponują już nie tylko właściciele nieruchomości. Także sędziowie i notariusze widzą szansę na skrócenie czasu oczekiwania na wpis prawa własności w sprywatyzowaniu wydziałów wieczysto księgowych lub oddaniu ksiąg wieczystych w ręce administracji rządowej – zaznacza gazeta.