W testach dla kandydatów na policjantów wprowadzono zestaw pytań z "postaw wobec innych ludzi", m.in. gejów. Nie wszyscy zdają egzamin - stwierdza "Gazeta Wyborcza".

Obowiązujący od czerwca zestaw 60 pytań z tolerancji opracował zespół powołany przez komendanta głównego policji. W przygotowaniach uczestniczyła też Kampania przeciw Homofobii.

W Polsce mieszka coraz więcej imigrantów, rodzą się dzieci ze związków mieszanych, dużo jest zdarzeń, których tłem jest dyskryminacja. I zdarzały się skargi, że policjant źle potraktował osobę o innej orientacji seksualnej - mówi Gerard Bah ze świętokrzyskiej policji.