Około 120 milionów dziewcząt poniżej 20. roku życia, czyli 1 na 10, było w swoim życiu ofiarami przemocy seksualnej - alarmuje UNICEF w Europejskim Dniu Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W wydanym komunikacie podkreślono, że również chłopcy są narażeni na przemoc seksualną, ale oszacowanie ich liczby jest trudne ze względu na brak porównywalnych danych w większości krajów.

Około 120 milionów dziewcząt poniżej 20. roku życia, czyli 1 na 10, było w swoim życiu ofiarami przemocy seksualnej - alarmuje UNICEF w Europejskim Dniu Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym. W wydanym komunikacie podkreślono, że również chłopcy są narażeni na przemoc seksualną, ale oszacowanie ich liczby jest trudne ze względu na brak porównywalnych danych w większości krajów.
120 mln dziewcząt na świecie było ofiarami przemocy seksualnej / LEO THAL /PAP/EPA

Według europejskich badań sondażowych, przemoc seksualna dotyka ok. 9,6 proc. dzieci na terenie Europy (13,4 proc. dziewcząt  i 5,7 proc. chłopców). Rada Europy podkreśla, że w 70-85 proc. przypadków sprawca przemocy na tle seksualnym jest osobą znaną dziecku. Młodsze dzieci są szczególnie narażone na wykorzystanie przez osoby dorosłe oraz opiekunów, którym ufają i od których są zależne: zarówno w domu, jak i w innych placówkach, w których spędzają większość czasu.

Nastolatki są bardziej narażone na przemoc seksualną poza domem. Mogą jej doświadczyć ze strony swoich rówieśników, partnerów, jak i osób nieznajomych. Alarmującym jest, że aż 90 proc. przypadków nie jest zgłaszanych na policję.

UNICEF przypomina dane Komendy Głównej Policji, które wskazują na to, że liczba czynów związanych z przemocą seksualną wobec dzieci rośnie - w 2000 roku odnotowano 1223 takie przypadki, w 2014 roku - 2156.

"Ponieważ szacuje się, że zaledwie 10 proc. przypadków zgłaszanych jest policji, przedstawione dane mogą wskazywać na dużą skalę występowania problemu oraz niewielką świadomość samych dzieci, które nie zawsze wiedzą, że o problemie należy informować osoby dorosłe" - czytamy w komunikacie UNICEF. Jak dodano, z roku na rok wzrasta zagrożenie przemocą seksualną wobec dzieci przy wykorzystaniu internetu.

Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym jest obchodzony w tym roku po raz pierwszy. Jest to inicjatywa Rady Europy, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem wykorzystania seksualnego dzieci i konieczność podejmowania działań prewencyjnych. Obchody są również okazją do otwartej dyskusji na ten temat.

(abs)