​Przed konsulatem Ukrainy w Lublinie doszło do protestu związkowców. Domagają się odblokowania tranzytu "szerokim torem" kolejowego transportu kontenerów z Chin.

30 listopada Koleje Ukraińskie (UZ) wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy z i do: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Mołdawii i Estonii. 

Mało tego od 20 stycznia wprowadzono zapowiedź całkowitego ograniczenia eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach własności UZ. 

Co to oznacza w praktyce? Radykalny spadek transportów wjeżdżających do Polski szerokim torem z Ukrainy, bo znaczna część wagonów to platformy należące do kolei ukraińskich. 

Sytuacja jest co najmniej dziwna. Pierwsze ograniczenia koleje ukraińskie tłumaczyły zatorami, czy remontami sieci. Przesyłek do Polski miało być tak dużo, że nie byli ich w stanie obsłużyć. Ograniczenia tranzytu wprowadzone były do Polski, ale też do Słowacji, Czech i Austrii. W przypadku tych krajów zostały jednak szybko zniesione. Obowiązują wyłącznie dla Polski - i to najbardziej oburza władze PKP oraz związkowców. 

Przyczyny ograniczeń ze strony Ukrainy

Jako przyczynę wprowadzanych ograniczeń przewozowych wymierzonych w Polskę podawano początkowo ograniczoną okresowo przepustowość ukraińskiej sieci kolejowej i nagromadzenie przesyłek oczekujących przekazania z UZ na PKP. W toku podjętych konsultacji prezesa zarządu  PKP S.A. z UZ okazało się, że takie przeszkody nie mają faktycznie miejsca, a stronę polską poinformowano, że odwołanie wprowadzonych ograniczeń leży poza kompetencjami ukraińskiej administracji kolejowej - to komunikat PKP S.A. w tej sprawie. 

Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy, ustępując pod względem wartości wymiany handlowej jedynie Chinom. Pozycja Polski jako największego europejskiego importera ukraińskich towarów stale rośnie. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 roku wartość polskiego importu wzrosła o 68 proc., osiągając wartość 4,4 mld dolarów. Przekracza to blisko dwukrotnie eksport Ukrainy do Rosji, a trzykrotnie eksport do innych sąsiadów Ukrainy takich jak Węgry i Słowacja.

Działania UZ blokują nowy Jedwabny szlak z Chin do Polski. W roku 2020 uruchomiono 40 pociągów, a w roku 2021 to już 124 pociągi. Plan przewozowy na grudzień 2021 r. obejmował 87 pociągów z Chin oraz sześć pociągów do Chin. Dynamiczny rozwój tych przewozów został całkowicie zatrzymany wprowadzeniem blokady tranzytu przez Koleje Ukraińskie - informują PKP - LHS.