Prezydent Andrzej Duda po południu wręczy nominacje nowemu dowódcy operacyjnemu gen. bryg. Sławomirowi Wojciechowskiemu oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) gen. bryg. Wiesławowi Kukule. Wojciechowski zostanie też awansowany na stopień generała dywizji.

Prezydent Andrzej Duda po południu wręczy nominacje nowemu dowódcy operacyjnemu gen. bryg. Sławomirowi Wojciechowskiemu oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) gen. bryg. Wiesławowi Kukule. Wojciechowski zostanie też awansowany na stopień generała dywizji.
Prezydent Andrzej Duda /PAP/Jacek Turczyk /PAP

O nominacjach poinformowało we rano Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość ich wręczenia odbędzie się o godz. 17 w Pałacu Prezydenckim. Decyzję o mianowaniu generałów Wojciechowskiego i Kukuły na nowe stanowiska prezydent podjął 30 grudnia 2016 r.

Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych jest związana z zakończeniem trzyletniej kadencji poprzedniego dowódcy gen. broni Marka Tomaszyckiego. Zgodnie z konstytucją, dowódcę operacyjnego - tak jak dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych i szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - mianuje prezydent. Tak samo jest z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, które są nowym rodzajem sił zbrojnych, utworzonym z początkiem 2017 r. Gen. Kukuła (awansowany na pierwszy stopień generalski w listopadzie 2016 r.) jest pierwszym dowódcą tej formacji.

Gen. Sławomir Wojciechowski od sierpnia 2015 r. był zastępcą dowódcy operacyjnego RSZ. Jest jednym z autorów reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi wprowadzonej w 2014 r. Wcześniej, w Sztabie Generalnym WP, kierował pracami nad wdrożeniem wojennego systemu dowodzenia. Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego MON.


W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. W latach 2009-2010 dowodził wielonarodową Grupą Bojową UE, a w trakcie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jednym z dwóch głównych dowództw w polskich siłach zbrojnych. Odpowiada za organizację ćwiczeń, podlegają mu kontyngenty działające za granicą, zadaniem DORSZ jest też planowanie i dowodzenie wojskami i elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych w sytuacjach kryzysowych.

Gen. Wiesław Kukuła obowiązki szefa tworzonego wówczas Dowództwa WOT objął pod koniec września 2016 r. Wcześniej, od 2012 r., dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Służył w tej jednostce od 1996 r. (wówczas był to 1 pułk specjalny) na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu pułku. W latach 2003-04 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Od 2006 r. był szefem wydziału dowodzenia i łączności oraz szefem pionu - zastępcą szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz studiów magisterskich na WAT na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Z początkiem roku Wojska Obrony Terytorialnej stały się nowym rodzajem sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Rozbudowa obrony terytorialnej i przekształcenie jej w formację złożoną głównie z ochotników z danego rejonu to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa resortu. WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych.

(mn)