Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządził kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Ma ona dotyczyć zarobków pracującego w tej placówce prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja oraz piastowanych przez niego stanowisk.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarządził kontrolę w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Ma ona dotyczyć zarobków pracującego w tej placówce prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja oraz piastowanych przez niego stanowisk.

W przesłanym komunikacie rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski poinformował, że kontrola urzędu to reakcja na doniesienia ogólnopolskich mediów, według których zarobki prezydenta miasta w wałbrzyskim szpitalu wyniosły w skali bieżącego roku ponad 400 tysięcy złotych, a w samym lipcu ponad 100 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnił, kontrola będzie przeprowadzona zarówno w zakresie poziomu wynagrodzenia prezydenta Wałbrzycha jak i piastowanych przez niego stanowisk w placówce. "Zwróci uwagę również na zgodność wymiaru czasu pracy prezydenta Wałbrzycha z ewidencją czasu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz jego pokrycia z zapisami w dokumentacji medycznej pacjentów, którym były udzielane przez Pana Romana Szełemeja świadczenia medyczne" - zapowiedział. Kontrolą objęty zostanie okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Zarząd województwa zaniepokojony

W komunikacie przypomniano też, że urząd marszałkowski prowadzi już w wałbrzyskim szpitalu wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi, których stwierdzono braki), a także wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

"Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest zaniepokojony informacjami, które obiegły opinię publiczną. Kwestie związane z działalnością zarządczą odwołanej w sierpniu br. dyrektor Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Pani Marioli Dudziak oraz wysokością zarobków zatrudnionego w Szpitalu Pana Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja zostaną wyjaśnione" - dodano w komunikacie.

O wynikach kontroli oraz audytu urząd poinformuje po ich zakończeniu.